Περιορίζεται η Φορολογία για Μερίσματα από Κυπριακές Εταιρείες προς Έλληνες Μετόχους

Σύμφωνα με επίσημη ερμηνεία ημερομηνίας 31 Μαρτίου 2016 (ΔΟΣ Α 1051902 ΕΞ 2016) της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΔΟΣ) της Ελλάδας για τη σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας (ΣΑΔΦ) μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, ο κυπριακός φόρος εισοδήματος (12,5%) μπορεί να πιστωθεί έναντι του ελληνικού φόρου μερισμάτων (αυξήθηκε πρόσφατα στο 15%).

Σύμφωνα με την ερμηνεία της ΔΟΣ για τις διατάξεις περί φορολογίας μερισμάτων της ΣΑΔΦ, για να υπολογιστεί η ελληνική φορολογία που θα επιβληθεί σε σύνηθες μέρισμα που πληρώνεται από κυπριακή εταιρεία προς Έλληνα μέτοχο, πρέπει να παραχωρηθεί πίστωση για το φόρο παρακράτησης που έχει καταβληθεί στην Κύπρο (0%) καθώς και για τον φόρο εισοδήματος που καταβάλλει η κυπριακή εταιρεία σε σχέση με τα φορολογητέα κέρδη της, που ανέρχεται στο 12,5%. Ως αποτέλεσμα, ο επιπρόσθετος φόρος που θα επιβληθεί στην Ελλάδα για μερίσματα από κυπριακές εταιρείες περιορίζεται στο 2,5%, με τη συνολική φορολογική επιβάρυνση να ανέρχεται στο 15%.

Με βάση και την πιο πάνω ερμηνεία από τη ΔΟΣ οι κυπριακές εταιρείες αποκτούν σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι εταιρειών άλλων χωρών.

Να σημειωθεί ότι η ερμηνεία αυτή δεν προσφέρει κανένα πλεονέκτημα εάν δεν γίνει ο ενδεικνυόμενος φορολογικός σχεδιασμός.

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται πάντα μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας και της εχεμύθειας, με ευθύνη και σεβασμό προς το εμπορικό δίκαιο και την Ευρωπαϊκή φορολογική νομοθεσία, χωρίς να απαιτείται η παρουσία σας στην Κύπρο.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την λογιστική σας υποστήριξη στην Κύπρο, ακόμα και αν έχετε κάνει σε άλλη εταιρεία την ίδρυσή της και δεν έχετε ομαλή συνεργασία για την λογιστική σας υποστήριξη, εφόσον πρώτα ελέγξουμε εκτενώς την εταιρεία σας και δεν υπάρχουν προβλήματα με αυτήν.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία Localit Consulting για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις απορίες σας.

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο : 1. 6997324987 2. 0035722030859

Email: info@localitco.com

Ή μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατώντας εδώ και άμεσα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν μοχλό πίεσης και παρακίνησης στον οποιοδήποτε με σκοπό την αποφυγή των επιμέρους νόμων ανά κράτος, παρά μόνο συμβουλευτικά κείμενα – άρθρα για ενημέρωσή τους.

O συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου , οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί σύμφωνα με το σύνολο ή μέρους του περιεχομένου αυτού του κειμένου. Συνεπώς δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται στο θέμα ή τις πληροφορίες χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα και αρμόδια καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.

Βρείτε μας
Ελλάδα: Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Κύπρο: Λευκωσία
Δευτέρα - Παρασκευή: 09.00-17.00
Ακολοθήστε μας στα Social Media