Φορολογικά Κίνητρα και πλεονεκτήματα για ίδρυση εταιρείας στη Κύπρο

Η Localit Consulting αναλαμβάνει με επαγγελματισμό, συνέπεια, εμπειρία και εχεμύθεια να σας ενημερώσει και να σας απαντήσει σε όλα τα θέματα και τα ερωτήματα που σας αφορούν σχετικά με την ίδρυση και την ανάπτυξη μιας εταιρείας στην Κύπρο.
https://localitco.com/wp-content/uploads/2024/03/businessman-using-calculator-scaled.jpg

Στην Localit Consulting πραγματοποιείται συζήτηση και ενημέρωση πάνω στο επιχειρηματικό σχέδιο της υπό σύσταση εταιρείας σας στη Κύπρο, όπως επίσης σε λογιστικά, ασφαλιστικά και νομικά θέματα. Οι υπηρεσίες μας παρέχονται πάντα μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας και της εχεμύθειας, με ευθύνη και σεβασμό προς το εμπορικό δίκαιο και την Ευρωπαϊκή φορολογική νομοθεσία, χωρίς να απαιτείται η παρουσία σας στην Κύπρο.

Πιο αναλυτικά η Κύπρος σας προσφέρει :

Φορολογικά Κίνητρα και πλεονεκτήματα:

-12.5% εταιρικός φορολογικός συντελεστής επί των κερδών της εταιρείας. Ο φορολογικός συντελεστής παραμένει σταθερός στο 12.5% ανεξαρτήτου ποσού τζίρου και κερδών

-0% φόρος διανομής μερισμάτων ( το μέρισμα είναι η διανομή των κερδών απο την εταιρεία στον/στους μετόχους) . Το 0% παραμένει σταθερό ανεξαρτήτου ποσού διανομής κερδών – μερίσματος.

-0% φόρος για τα κέρδη που δηλώνονται στην Ελλάδα ως μέρισμα.

-0% ασφαλιστικές εισφορές για τον μέτοχο / μετόχους της εταιρείας. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση ασφάλισης τον/του μετόχων της εταιρείας

-0% προκαταβολή φόρου για την επόμενη χρονιά. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση πληρωμής προκαταβολή φόρου για την επόμενη χρονιά.

-Η εταιρεία δεν είναι offshore καθώς η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ονομάζονται onshore( εγχώριες).Συνεπώς η εταιρεία είναι ευρωπαϊκή – onshore (εγχώρια) και εμπεριέχεται στο καθεστώς ενδοκοινοτικού φπα (VIES) για συναλλαγές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-Δεν έχει στην καταστατική της λειτουργία (καταστατικό εταιρείας) ΚΑΔ ( κωδικούς δραστηριότητας) . Η εταιρεία μπορεί να πραγματοποιήσει είτε εμπορικές είτε παροχής υπηρεσιών εργασίες ασχέτου αντικειμένου σε όλο τον κόσμο.

-Μπορεί να κατέχει ακίνητη περιουσία σε όλο τον κόσμο.

-Σταθερό φορολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς τα τελευταία χρόνια χωρίς καμία αλλαγή με αύξηση φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών.

-Χαμηλές ασφαλιστικές εισφορές για το προσωπικό της εταιρείας σας (αν διαθέτει ή αν θέλετε να αποκτήσετε) . Η Κύπρος έχει έναν από τους χαμηλότερους συντελεστές ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζομένους.

-Υπογεγραμμένη διακρατική συμφωνία αποφυγής διπλής φορολόγησης με την Ελλάδα και με εκατοντάδες χώρες ανά τον κόσμο.

-Δεν υπάρχει τέλος επιτηδεύματος για τις εταιρείες, καθώς με απόφαση της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας καταργήθηκε το 2024.

-Δεν υπάρχει κανένας άλλος κρυφός φόρος για τους μετόχους που δεν είναι Κύπριοι.

-Μπορείτε να έχετε εταιρεία στη Κύπρο όντας ο μοναδικός μέτοχός της.

-Σταθερό και εγγυημένο τραπεζικό σύστημα.

-Το μέρισμα κάθε χρόνο δεν είναι υποχρεωτικό. Μπορείτε να κάνετε διανομή κερδών όταν και αν το επιθυμείτε εσείς.

-Έξοδα ψυχαγωγίας ( καφέ, μπαρ, εστιατόρια κλπ) για σκοπούς της επιχείρησης (Το κατώτερο των €17.086 ή 1% των ακαθάριστων εσόδων της εταιρείας).

-Στην Κύπρο υπάρχει ο «θεσμός των εμπιστευμάτων», τα οποία συνίστανται στην υποχρέωση που έχει ένα πρόσωπο (ο επίτροπος – trustee) να διαχειρίζεται για καθορισμένη χρονική περίοδο περιουσία (η περιουσία του εμπιστεύματος – trust property), την οποία του μεταβιβάζει ο ιδιοκτήτης της περιουσίας και δημιουργός του εμπιστεύματος (ο δημιουργός – settlor), προς όφελος συγκεκριμένου προσώπου ή προσώπων (ο δικαιούχος – beneficiary) με βάση τις επιθυμίες του δημιουργού, προφορικές ή γραπτές οι οποίες, εκφράζονται σε έγγραφο (έγγραφο εμπιστεύματος – trust deed) ή σε διαθήκη (will).

-Στην Κύπρο ακολουθούνται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (International Financial Reporting Standards – IFRS) όπως και στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-Μία κυπριακή εταιρεία είναι μία πλήρως αναγνωρισμένη εταιρεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τον ΟΟΣΑ και την ΕΕ.

– 0% φόρος για μερίσματα μεταξύ των Κυπριακών εταιρειών, ενώ εξαιρούνται του φόρου και μερίσματα από ξένες επενδύσεις (με κριτήρια τα οποία πληρούνται εύκολα) νοουμένου ότι το μερίδιο της επένδυσης ξεπερνά το 1%

-Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών επιβάλλεται μόνο σε ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Κύπρο ή σε μετοχές ιδιωτικής εταιρείας που κατέχει ακίνητη περιουσία στην Κύπρο

-0% φόρος από κέρδη από πώληση τίτλων (περιλαμβανομένων και μετοχών)

-Φορολογικές ζημιές μεταφέρονται σε επόμενα 5 έτη

-Απαλλαγή των κερδών που απορρέουν από τη µόνιµη εγκατάσταση στο εξωτερικό (permanent establishment)

-Απαλλαγή των κερδών που απορρέουν από την αγοραπωλησία µετοχών, οµολόγων, συναλλάγµατος και άλλων χρηµατοοικονοµικών παραγώγων

-Δεν υπάρχουν κανόνες χαµηλής κεφαλαιοποίησης

Λοιπά πλεονεκτήματα ίδρυσης εταιρείας στη Κύπρο:

– Χαμηλό κόστος σύστασης – ίδρυσης και λειτουργίας της εταιρείας

– Σοβαρό και ασφαλές τραπεζικό σύστημα

-Ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων

-Ελληνική και Αγγλική χρήση γλώσσας

-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2004

-Μέλος του ΟΗΕ

-Εναρμονισμένο νομοθετικό πλαίσιο με βάση το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο

-Εναρμονισμένη φορολογική νομοθεσία στη βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ (Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

-Σταθερό νομικό και φορολογικό περιβάλλον

-Συμφωνίες Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με πάνω από 55 χώρες

-Σύγχρονο σύστημα υποδομών

-Σταθερή και σύγχρονη δημόσια διοίκηση

-Ελκυστικό και φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον προς ξένους επενδυτές

-Υψηλού μορφωτικού επιπέδου επαγγελματικό προσωπικό

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία Localit Consulting για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις απορίες σας.
Τηλέφωνο: 6997324987, 0035722030859, Email: info@localitco.com
Ή μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατώντας εδώ και άμεσα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν μοχλό πίεσης και παρακίνησης στον οποιοδήποτε με σκοπό την αποφυγή των επιμέρους νόμων ανά κράτος, παρά μόνο συμβουλευτικά κείμενα – άρθρα για ενημέρωσή τους. O συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου , οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί σύμφωνα με το σύνολο ή μέρους του περιεχομένου αυτού του κειμένου. Συνεπώς δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται στο θέμα ή τις πληροφορίες χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα και αρμόδια καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.

Βρείτε μας
Ελλάδα: Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Κύπρο: Λευκωσία
Δευτέρα - Παρασκευή: 09.00-17.00
Ακολοθήστε μας στα Social Media