Δημιουργία και Διαχείριση Οικογενειακού Γραφείου – Family Office

Ως οικογενειακό γραφείο – family office , νοείται η οντότητα που δημιουργείται από μια οικογένεια ή προσλαμβάνεται από μια οικογένεια για την διαχείριση της περιουσίας τους. Στόχος του οικογενειακού γραφείου – family office είναι η ορθή διαχείριση και διακυβέρνηση της σημερινής υφιστάμενης κατάστασης πλούτου που έχει η οικογένεια και η διατήρηση της για τις παρούσες και μελλοντικές γενιές.
https://localitco.com/wp-content/uploads/2024/03/happy-working-father-using-laptop-with-his-family-home-scaled.jpg

Ως μοντέλα οικογενειακού γραφείου – family office είναι 2 τύποι . Το Single Family Office (SFO) και το γραφείο πολλαπλών οικογενειών (MFO).

Στόχος για την ορθή διαχείριση και δημιουργία ενός οικογενειακού γραφείου – family office είναι τα μέλη της οικογένειας να διαδραματίζουν ρόλο στην διακυβέρνηση του έχοντας γνώμη και γνώση επί των τελικών αποφάσεων . Η οικογένεια πρέπει να θέτει τους στόχους , να ορίζει το βαθμό επικινδυνότητας του επενδυτικού κινδύνου , να θέτει τους κανόνες και τους κανονισμούς. Οι βασικές αποφάσεις πρέπει να παίρνονται από τα μέλη της οικογένειας.

Το οικογενειακό γραφείο – family office, διοικείται από ένα διοικητικό συμβούλιο που έχει ως μέλη του εξωτερικά πρόσωπα και μέλη της οικογένειας. Το διοικητικό συμβούλιο έχει καθήκον να εγγυάται οτι ο ρόλος και τα χαρακτηριστικά με τα καθήκοντα του οικογενειακού γραφείου – family office αποσαφηνίζονται από την καταστατική του λειτουργία ( καταστατικό οικογενειακού γραφείου – family office) .

Οι βασικές λειτουργίες του οικογενειακού γραφείου – family office είναι η διαχείριση χαρτοφυλακίου και επενδύσεων , ο φορολογικός σχεδιασμό , ο νομικό και περιουσιακός σχεδιασμός , η διαχείριση και διοίκηση της ακίνητης περιουσίας ενώ παράλληλα η δημιουργία προτάσεων και συμβουλών για νομικές , φορολογικές , φιλανθρωπικές και επιχειρηματικές κινήσεις. Η δομή και το μέγεθος των οικογενειακών γραφείων – family offices διαφέρουν ανάλογα την οικογένεια και το οικονομικό της μέγεθος.

Είναι δεδομένο σύμφωνα με την εμπειρία μας ότι κάθε μέλος της οικογένειας μπορεί να έχει διαφορετικές αντιλήψεις και γνώμες σχετικά με την έννοια και το περιεχόμενο της λέξης πλούτος. Ωστόσο γνωρίζουμε ότι η γενιά που δημιούργησε τον πλούτο είναι περήφανη για τα επιτεύγματα της ενώ αυτοί που την κληρονομούν μπορεί να το θεωρούν δεδομένο.

H Localit Consulting αναλαμβάνει την δημιουργία οικογενειακού γραφείου – family office με σκοπό την διαχείριση της οικογενειακής περιουσίας αλλά και την αύξηση της . Η δημιουργία ενός family office για τη διαχείριση της οικογενειακής περιουσίας παρουσιάζει ιδιαίτερες προκλήσεις και αυτός είναι και ο λόγος που απαιτείται συνετή και ορθή διαχείριση με επαγγελματικά δομημένο τρόπο και πειθαρχημένη στρατηγική.

Η διαδικασία για την ανάληψη της υποχρέωσης για την δημιουργία και διαχείριση ενός οικογενειακού γραφείου – family office πρέπει να κινείται σε ένα αυστηρά εναρμονισμένα επαγγελματικό περιβάλλον απαλλαγμένο από προκαταλήψεις και με διαφανείς διαδικασίες για να επιτευχθεί το αποτέλεσμα που έχει θέση η οικογένεια για τους επενδυτικούς στόχους.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία Localit Consulting για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις απορίες σας.
Τηλέφωνο: 6997324987, 0035722030859, Email: info@localitco.com
Ή μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατώντας εδώ και άμεσα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν μοχλό πίεσης και παρακίνησης στον οποιοδήποτε με σκοπό την αποφυγή των επιμέρους νόμων ανά κράτος, παρά μόνο συμβουλευτικά κείμενα – άρθρα για ενημέρωσή τους.
O συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου , οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί σύμφωνα με το σύνολο ή μέρους του περιεχομένου αυτού του κειμένου. Συνεπώς δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται στο θέμα ή τις πληροφορίες χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα και αρμόδια καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.

Βρείτε μας
Ελλάδα: Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Κύπρο: Λευκωσία
Δευτέρα - Παρασκευή: 09.00-17.00
Ακολοθήστε μας στα Social Media