Κυπριακό Διεθνές Καταπίστευμα – Προστασία περιουσίας

Σε περίπτωση που έχετε είτε σημαντικά περιουσιακά στοιχεία , είτε μια κερδοφόρα ιδιωτική επιχείρηση , είτε ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο που δημιουργεί κέρδη , είτε έσοδα από τόκους και μερίσματα , είτε ακίνητη περιουσία σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και φυσικά θέλετε να τα μεταβιβάσετε αυτά πριν ή μετά τον θάνατο σας , αποφεύγοντας επίπονες και κοστοβόρες διαδικασίες μέσω διαθήκης και επικύρωσης από δικαστήρια , είτε αν έχετε ένα επάγγελμα υψηλού κινδύνου , είτε έχετε μια έντονη προσωπική ζωή με πολλά διαζύγια και πολλά παιδιά και γάμους τότε η κατάλληλη λύση είναι να δημιουργήσετε ένα καταπίστευμα.
Κυπριακό Διεθνές Καταπίστευμα – Προστασία περιουσίας

Το καταπίστευμα δεν είναι εταιρεία. Το καταπίστευμα είναι μια νομική ρύθμιση- συμφωνία. Τα τελευταία είκοσι χρόνια, η Κύπρος έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο ευνοϊκά μέρη για διεθνείς επιχειρήσεις και επενδυτές. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχει γίνει και η θέσπιση του Κυπριακού Νόμου περί Καταπιστευμάτων που προβλέπει τη δημιουργία και τη διαχείριση των κυπριακών διεθνών καταπιστευμάτων.
Κυπριακό καταπίστευμα μπορεί να οριστεί ως μια συμφωνία που έχει την υποχρέωση βάσει της οποίας ένα πρόσωπο στο οποίο μεταβιβάζεται περιουσία (δηλαδή Ο διαχειριστής) δεσμεύεται να ασχοληθεί με το ευεργετικό συμφέρον της περιουσίας με συγκεκριμένο τρόπο υπέρ συγκεκριμένου προσώπου ή προσώπων ή κατηγορία προσώπων (δηλαδή, οι δικαιούχοι). Ο δημιουργός του καταπιστεύματος είναι ο Ιδρυτής. Καταπίστευμα είναι μια συμφωνία και επομένως δεν αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα
Τα καταπιστεύματα χρησιμοποιούνται συνήθως από άτομα με οικονομική επιφάνεια με σκοπό την προστασία της περιουσίας τους από φόρους κληρονομιάς ή υπεραξίες στη χώρα καταγωγής τους. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από ομογενείς που εγκαθίστανται σε καταπίστευμα πριν από τον επαναπατρισμό περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν ενώ εργάζονταν στο εξωτερικό, για την προστασία αυτών των περιουσιακών στοιχείων από το φορολογικό καθεστώς της χώρας καταγωγής τους.
Τον Ιούλιο του 1992, η Κύπρος θέσπισε το Διεθνές Δίκαιο περί Καταπιστευμάτων – Ο περί Διεθνών Εμπιστευμάτων Νόμος του 1992 (Ν. 69(I)/1992), τον οποίο προβλέπει τη δημιουργία και τη διαχείριση των κυπριακών διεθνών καταπιστευμάτων.
Ένα Κυπριακό Διεθνές Καταπίστευμα ορίζει έναν ιδρυτή, έναν διαχειριστή και έναν δικαιούχο.

– Ο ιδρυτής που ιδρύει το κυπριακό καταπίστευμα.
– Ο διαχειριστής, ο οποίος δεν επωφελείται από το κυπριακό καταπίστευμα , θα κατέχει περιουσία της οποίας είναι οι νόμιμοι ιδιοκτήτες προς όφελος άλλων προσώπων, γνωστών ως «οι δικαιούχοι».
– Οι δικαιούχοι, αυτοί που τελικά θα επωφεληθούν από το κυπριακό καταπίστευμα.
Είναι απαραίτητο οι κάτοικοι και οι δικαιούχοι να μην είναι κάτοικοι Κύπρου το έτος που προηγείται της δημιουργίας του καταπιστεύματος και ότι τουλάχιστον ένας από τους διαχειριστές είναι κάτοικος Κύπρου. Ο όρος «κάτοικος Κύπρου» θα καθοριστεί σύμφωνα με τους Κυπριακούς Φορολογικούς Νόμους. Επομένως, οι ιδρυτές ή οι δικαιούχοι μπορούν να διαμείνουν στην Κύπρο.
Ένα καταπίστευμα μπορεί ακόμη να χαρακτηριστεί ως διεθνές καταπίστευμα για τους σκοπούς του κυπριακού δικαίου, ακόμη και αν ο ιδρυτής, ο διαχειριστής ή οι δικαιούχοι είναι διεθνείς επιχειρηματικές εταιρείες ή διεθνείς συνεταιρισμοί..
Ένα διακριτικό στοιχείο ενός διεθνούς κυπριακού καταπιστεύματος ο ιδρυτής, ο διαχειριστής ή οποιοσδήποτε ή περισσότεροι από τους δικαιούχους μπορεί να είναι Κυπριακή Εταιρεία. Αυτή η διευκόλυνση μπορεί να προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες στους επενδυτές. Εάν, για παράδειγμα, ο ιδρυτής θέλει να διατηρήσει τον πλήρη έλεγχο της διαχείρισης του καταπιστεύματος, μπορεί να σχηματίσει Κυπριακή Εταιρεία με τον ίδιο μέτοχο.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία Localit Consulting για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις απορίες σας.
Τηλέφωνο: 6997324987, 0035722030859, Email: info@localitco.com
Ή μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατώντας εδώ και άμεσα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν μοχλό πίεσης και παρακίνησης στον οποιοδήποτε με σκοπό την αποφυγή των επιμέρους νόμων ανά κράτος, παρά μόνο συμβουλευτικά κείμενα – άρθρα για ενημέρωσή τους.
O συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου , οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί σύμφωνα με το σύνολο ή μέρους του περιεχομένου αυτού του κειμένου. Συνεπώς δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται στο θέμα ή τις πληροφορίες χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα και αρμόδια καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.

Βρείτε μας
Ελλάδα: Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Κύπρο: Λευκωσία
Δευτέρα - Παρασκευή: 09.00-17.00
Ακολοθήστε μας στα Social Media