Άδεια παραμονής στην Κύπρο

ΚΥΠΡΟΣ: Πιστοποιητικό μετανάστευσης / άδειας παραμονής στην Κύπρο / Yellow Slip για Έλληνες πολίτες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
https://localitco.com/wp-content/uploads/2024/03/visa-application-europe-arrangement-scaled.jpg

Έλληνες πολίτες κάτοικοι Ελλάδος ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση για πιστοποιητικό μετανάστευσης / άδειας παραμονής στην Κύπρο / Yellow Slip για να έχουν το δικαίωμα να διαμένουν και να εργάζονται στην Κύπρο
Η αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού μετανάστευσης / άδειας διαμονής στην Κύπρο / Yellow Slip μπορεί να υποβληθεί άμεσα ή τουλάχιστον εντός 4 μηνών από την ημερομηνία εγκατάστασης στην Κύπρο.

Απαιτούμενα έγγραφα

Τα ακόλουθα έγγραφα απαιτούνται για την αίτηση για πιστοποιητικό μετανάστευσης / άδειας διαμονής στην Κύπρο / Yellow Slip:

  1. Έγκυρο διαβατήριο ή ταυτότητα μαζί με τουλάχιστον 2 αντίγραφα του ίδιου

  2. Προσωπική ασφαλιστική κάλυψη – σύμβαση

  3. Μισθωτήριο έγγραφο ακινήτου με χαρτοσήμανση. Η Διεύθυνση ακινήτου θα πρέπει να γνωστοποιείται στα έγγραφα αυτά.

  4. Πρόσφατος λογαριασμός κοινής ωφέλειας πχ ηλεκτρικό ρεύμα

  5. Ανάλογα με το σκοπό της μετανάστευσης στην Κύπρο:

Για απασχόληση / εργοδότηση: Πιστοποιητικό απασχόλησης / εργοδότησης (πρόσφατη επιστολή από τον εργοδότη υπογεγραμμένη και σφραγισμένη 1 εβδομάδα πριν την υποβολή της αίτησης), πρόσφατη βεβαίωση πληρωμής από το τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου στην οποία να φαίνεται το όνομα του νέου εργοδότη, σύμβαση εργασίας.

-Για αυτοτελώς εργαζομένους: Πιστοποιητικό εγγραφής στο τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου που να φαίνεται ως αυτοτελώς εργαζόμενος ο αιτητής.

– Για οποιονδήποτε άλλο λόγο εκτός από τους πιο πάνω: Στοιχεία σταθερών ή επαρκών εισοδημάτων από το εξωτερικό, πιστοποιητικά μερισμάτων και τόκων, κίνηση τραπεζικού λογαριασμού και πιστοποιητικά τραπεζικών λογαριασμών κλπ, καθώς και απόδειξη πληρωμής ιδιωτικής ασφάλισης υγείας από ασφαλιστική εταιρεία στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. Οι τραπεζικός λογαριασμός του αιτητή μπορεί να είναι στην Κύπρο ή σε οποιαδήποτε Ευρωπαϊκή χώρα. Η κίνηση τραπεζικού λογαριασμού θα πρέπει να είναι διαθέσιμη για τα τους τελευταίους 3 με 6 μήνες η οποία θα πρέπει να είναι θεωρημένη από την αρμόδια τράπεζα και να αποδεικνύει μηνιαίο σταθερό εισόδημα που προέρχεται από το εξωτερικό και κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό (δηλαδή θα πρέπει να αποδεικνύεται επαρκή πηγή εισοδήματος που να διασφαλίζει την άνετη παραμονή του αιτητή στην Κύπρο)

Για μέλη της οικογένειας απαιτούμενα έγγραφα

Για μέλη της οικογένειας που είναι επίσης πολίτες της Ευρωπαικής Ένωσης απαιτούνται τα παρακάτω έγγραφα :

  1. Έγκυρο διαβατήριο ή ταυτότητα μαζί με τουλάχιστον 2 αντίγραφα του ίδιου

  2. Έγγραφα που πιστοποιούν την ύπαρξη οικογενειακής σχέσης

Η διαδικασία της υποβολής της αίτησης για την εξασφάλιση του πιστοποιητικού μετανάστευσης / άδεια παραμονής στη Κύπρο / Yellow Slip γίνεται στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης της Κύπρου των σχετικών εντύπων μαζί με όλα τα πιο πάνω έγγραφα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία Localit Consulting για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις απορίες σας.
Τηλέφωνο: 6997324987, 0035722030859, Email: info@localitco.com
Ή μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατώντας εδώ και άμεσα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν μοχλό πίεσης και παρακίνησης στον οποιοδήποτε με σκοπό την αποφυγή των επιμέρους νόμων ανά κράτος, παρά μόνο συμβουλευτικά κείμενα – άρθρα για ενημέρωσή τους.
O συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου , οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί σύμφωνα με το σύνολο ή μέρους του περιεχομένου αυτού του κειμένου. Συνεπώς δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται στο θέμα ή τις πληροφορίες χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα και αρμόδια καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.

Βρείτε μας
Ελλάδα: Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Κύπρο: Λευκωσία
Δευτέρα - Παρασκευή: 09.00-17.00
Ακολοθήστε μας στα Social Media