Ίδρυση Εταιρείας στην πολιτεία του Delaware στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προσφέρουν μια σειρά πλεονεκτημάτων για τη σύσταση – ίδρυση εταιρείας όπως είναι ο μηδενικός φορολογικός συντελεστής για τις διεθνείς δραστηριότητες, το παγκόσμιο προφίλ με δυνατότητα εξωστρέφειας, το χαμηλό κόστος λογιστικής παρακολούθησης και διατήρησης της εταιρείας ,την εύκολη απομακρυσμένη διαχείριση της εταιρείας, τον μειωμένο επιχειρηματικό κίνδυνο, το χαμηλό μετοχικό κεφάλαιο καθώς και το σταθερό τραπεζικό σύστημα.
A shot of two American or US flags on a high rise building

Η διαδικασία σύστασης – ίδρυσης μιας ΕΠΕ (LLC) στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής – USA και πιο συγκεκριμένα στην πολιτεία του Delaware αποτελεί ιδανική επιλογή για το σύνολο όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων όπως επενδυτικές εταιρείες, εταιρείες με παροχή υπηρεσιών, συμμετοχικές εταιρείες – εταιρείες συμμετοχών (holding companies), εισαγωγές – εξαγωγές εκτός και εντός Ε.Ε. Οι υπηρεσίες μας παρέχονται πάντα μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας και της εχεμύθειας, με ευθύνη και σεβασμό προς το εμπορικό δίκαιο και την Ευρωπαϊκή φορολογική νομοθεσία, χωρίς να απαιτείται η παρουσία σας στο Delaware.
Οι Αμερικάνικες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (LLCs) αποτελούν δημοφιλείς εταιρικές μορφές για τη διεξαγωγή διεθνών επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής διαθέτουν πολιτείες όπου ανάλογα με τα γνωρίσματα της κάθε δραστηριότητας προτιμούνται για την ίδρυση εταιρειών.
Το Delaware χαρακτηρίζεται ως η προτιμώμενη πολιτεία των Η.Π.Α. για την ίδρυση εταιρειών. Το νομικό πλαίσιο της πολιτείας προστατεύει τα στοιχεία και τις προσωπικές πληροφορίες των ιδιοκτητών ενώ επίσης δεν απαιτούνται τα στοιχεία των μελών και των διευθυντών μιας εταιρείας να δημοσιεύονται. Επίσης μέσω της ίδρυσης εταιρείας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, παρέχει και τα ακόλουθα κίνητρα προς τους επιχειρηματίες και επενδυτές:
Δυνατότητα σύστασης εταιρείας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (4-7 εργάσιμες μέρες), από τη στιγμή που όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα προσκομιστούν από τον πελάτη, διαθέτει Χαμηλό κόστος σύστασης της εταιρείας αλλά και ετήσιας συντήρησης της ενώ παράλληλα δεν απαιτείται κάποιος να είναι πολίτης ή κάτοικος της πολιτείας προκειμένου να ιδρύσει μια εταιρεία. Η όλη διαδικασία ίδρυσης γίνεται απομακρυσμένα χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του μετόχου , παράλληλα μπορεί να συσταθεί ακόμα και αν δε δραστηριοποιείται επαγγελματικά εντός της πολιτείας.

Συντελεστές Εταιρικού Φόρου

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης δεν υπόκεινται σε εταιρικό φόρο. Αντ’ αυτού τα μέλη της εταιρείας υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος για τα εισοδήματά τους που προέρχονται από τη συμμετοχή τους στην εταιρεία. Τα μέλη της εταιρείας που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι των ΗΠΑ, δε δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά εντός της πολιτείας, ούτε έχουν κάποιο εισόδημα προερχόμενο από τις ΗΠΑ, δεν υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος. Τα όποια εισοδήματα θα πρέπει να τα δηλώσουν στη φορολογική τους κατοικία και να φορολογηθούν με τους αναλογούντες φορολογικούς συντελεστές. Επιπρόσθετα δεν απαιτείται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση εισοδήματος στις ΗΠΑ.

Γενικές Πληροφορίες

• Είδος Εταιρείας Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης – Limited Liability Company (LLC).
• Αρμόδια Αρχή για την εγγραφή της Εταιρείας Secretary of State – Delaware.
• Υπάρχουν περιορισμοί στην καταχώρηση ονόματος που ταιριάζει µε προϋπάρχουσες επωνυμίες εταιρειών ή που περιλαμβάνουν τη λέξη ‘τράπεζα’, ‘ασφάλιση’, ‘αντασφάλιση’ κ.τ.λ.
• Εγγεγραμμένο Γραφείο Delaware Μέτοχοι.
• Ελάχιστος Αριθμός Μετόχων: Ένας (1).
• ∆ηµόσια Πρόσβαση στα Αρχεία: Όχι.
• Αποκάλυψη του Πραγματικού Δικαιούχου: ∆ε γίνεται.
• Ελάχιστος Αριθμός: Τουλάχιστον ένας (1) διευθυντής ο οποίος μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
• ∆εν απαιτείται η υποβολή των ισολογισμών (Audited Accounts).
• ∆εν υπάρχει περιορισμός ως προς το ελάχιστο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
• Οι Αμερικανικές ΕΠΕ που τα µέλη τους δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι των ΗΠΑ, δε δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά και δεν έχουν εισόδημα που προέρχεται από τις ΗΠΑ, δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος και δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση εισοδήματος εντός των ΗΠΑ.

Η ίδρυση εταιρείας στην Αμερική – Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ειδικότερα στην πολιτεία του Delaware πρέπει να γίνεται με ορθολογικά κριτήρια και εφόσον ο εν δυνάμει ιδιοκτήτης της εταιρείας πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις εργασίες που θέλει να πραγματοποιήσει.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία Localit Consulting για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις απορίες σας.
Τηλέφωνο: 6982220765, 0035722030859, Email: info@localitco.com
Ή μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατώντας εδώ και άμεσα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν μοχλό πίεσης και παρακίνησης στον οποιοδήποτε με σκοπό την αποφυγή των επιμέρους νόμων ανά κράτος και την αποφυγή ορθής φορολογικής πολιτικής . Αποτελούν μόνο συμβουλευτικά κείμενα – άρθρα για ενημέρωσή τους. O συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου , οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί σύμφωνα με το σύνολο ή μέρους του περιεχομένου αυτού του κειμένου. Συνεπώς δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται στο θέμα ή τις πληροφορίες χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα και αρμόδια άτομα -επαγγελματίες σχετικά με την δραστηριότητα του και εν γένει οντότητα του.

Βρείτε μας
Ελλάδα: Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Κύπρο: Λευκωσία
Δευτέρα - Παρασκευή: 09.00-17.00
Ακολοθήστε μας στα Social Media