Ίδρυση Εταιρείας στην πολιτεία του Wyoming στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

H Localit Consulting παρέχει στους πελάτες της τη δυνατότητα επέκτασης των δραστηριοτήτων τους στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής – USA, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να δημιουργήσουν – ιδρύσουν εταιρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και πιο συγκεκριμένα στην πολιτεία του Wyoming. Πιο συγκεκριμένα η Localit Consulting παρέχει την δυνατότητα έναρξης -  ίδρυσης εταιρείας στην πολιτεία Wyoming η οποία είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 
A low angle shot of the USA or United States of America flag on a flagpole near skyscrapers under a cloudy sky

H πολιτεία του Wyoming έχει αυξήσει σημαντικά το ποσοστό προτίμησης ίδρυσης εταιρειών τα τελευταία χρόνια λόγω του ανταγωνιστικού της προφίλ και του ευέλικτου επιχειρηματικού της περιβάλλοντος.

Στην πολιτεία του Wyoming η πιο διαδεδομένη μορφή σύστασης εταιρείας είναι η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ( LLC ) . Κυρίως ενδείκνυται για εταιρείες παροχής απομακρυσμένων υπηρεσιών. Φυσικά η επιλογή της κατάλληλης έδρας της επιχείρησης σας πρέπει να πραγματοποιείται μετά την πλήρη αποσαφήνιση όλων των παραμέτρων και των δεδομένων.

Η πολιτεία του Wyoming προσφέρει μια σειρά πλεονεκτημάτων με την ίδρυση εταιρείας και κατά την διάρκεια λειτουργίας της. Πιο αναλυτικά :

 • 0% φορολογικός συντελεστής στα επιχειρηματικά κέρδη της εταιρείας τα οποία προκύπτουν από επιχειρηματική δραστηριότητα εκτός Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
 • Μυστικότητα για τον μέτοχο – μετόχους της εταιρείας καθώς τα στοιχεία παραμένουν εμπιστευτικά.
 • 0% φόρος μερισμάτων στην Αμερική. Το ποσό πρέπει να δηλωθεί στην φορολογική κατοικία του μετόχου.
 • Ανωνυμία των μετόχων της εταιρείας και των διευθυντών της.
 • Ξεκάθαρο και φιλικό προς τους επενδυτές δικαστικό και νομικό σύστημα.
 • Καμία ασφαλιστική εισφορά -υποχρέωση για τους μετόχους , διαχειριστές – διευθυντές της εταιρείας.
 • Αξιοπιστία στο παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον και στην αναγνώριση της ως χώρα.
 • Προστασία περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας (πχ ακίνητα σε περίπτωση απόκτησης από την εταιρεία)
 • Απομακρυσμένη διαδικασία για την ίδρυση της εταιρείας καθώς και για την διαχείρισης της. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία σας για το άνοιγμα της εταιρείας στην πολιτεία του Wyoming.

Η εταιρεία που έχει ιδρυθεί στην πολιτεία του Wyoming στην Αμερική θα πρέπει να αποκτήσει και να κατέχει τα παρακάτω:

 • Απόκτηση αριθμού ΕΙΝ , ο οποίος απαιτείται για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας.
 • Πληρωμή των ετήσιων fees – τελών της πολιτείας σε ετήσια βάση
 • Να υποβάλλει και να πραγματοποιεί την δήλωση εισοδήματος στην πολιτεία
 • Να κάνει ετήσια δήλωση στην εφορία της Αμερικής – IRS
 • Να διαθέτει όλα τα ιδρυτικά έγγραφα της εταιρείας
 • Να διαθέτει πραγματική έδρα – διεύθυνση – registered agent

Η νομική μορφή μιας εταιρείας στην πολιτεία του Wyoming είναι LLC ( Limited Liability Company – Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης). Η διαδικασία ίδρυσης της εταιρείας γίνεται σε 7 ημέρες .

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία Localit Consulting για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις απορίες σας.
Τηλέφωνο: 6982220765, 0035722030859, Email: info@localitco.com
Ή μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατώντας εδώ και άμεσα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Η ίδρυση εταιρείας στην Αμερική – Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ειδικότερα στην πολιτεία του Wyoming πρέπει να γίνεται με ορθολογικά κριτήρια και εφόσον ο εν δυνάμει ιδιοκτήτης της εταιρείας πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις εργασίες που θέλει να πραγματοποιήσει.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν μοχλό πίεσης και παρακίνησης στον οποιοδήποτε με σκοπό την αποφυγή των επιμέρους νόμων ανά κράτος και την αποφυγή ορθής φορολογικής πολιτικής . Αποτελούν μόνο συμβουλευτικά κείμενα – άρθρα για ενημέρωσή τους. O συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου , οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί σύμφωνα με το σύνολο ή μέρους του περιεχομένου αυτού του κειμένου. Συνεπώς δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται στο θέμα ή τις πληροφορίες χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα και αρμόδια άτομα -επαγγελματίες σχετικά με την δραστηριότητα του και εν γένει οντότητα του.

Βρείτε μας
Ελλάδα: Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Κύπρο: Λευκωσία
Δευτέρα - Παρασκευή: 09.00-17.00
Ακολοθήστε μας στα Social Media