Φορολογική Κατοικία στην Κύπρο

Πρόσωπα που επιθυμούν να μεταφέρουν την φορολογική κατοικία τους στην Κύπρο.
Το κάθε φυσικό πρόσωπο έχει έως το τέλος της ζωής του , τον τόπο φορολογικής του κατοικίας. Δηλαδή την χώρα που θα φορολογείται το παγκόσμιο του εισόδημα ανάλογα με τα εισοδήματα που έχει αποκτήσει.
Cyprus flag is painted onto an old brick wall

Για να μπορέσει ένα φυσικό πρόσωπο να γίνει φορολογικός κάτοικος Κύπρου και να μεταφέρει την φορολογική του κατοικία στη Κύπρο , με σκοπό να απολαμβάνει τα φορολογικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να πληρεί και να μπορεί να αποδείξει τους παρακάτω όρους :
1) Παραμονή στη Κύπρο για περισσότερο από 183 ημέρες σε ένα φορολογικό έτος
Με την τελευταία τροποποίηση της νομοθεσίας άτομο – φυσικό πρόσωπο το οποίο διαμένει στην Κυπριακή Δημοκρατία για τουλάχιστον 60 μέρες μπορεί να γίνει φορολογικός κάτοικος Κύπρου εφόσον πλήρη τα πιο κάτω κριτήρια ( σε ένα φορολογικό έτος 01/01 έως 31/12 ) :
– Άτομο το οποίο δεν διαμένει περισσότερες από 183 μέρες σε χώρα του εξωτερικού.
– Δεν θεωρείται φορολογικός κάτοικος άλλης χώρας.
– Διατηρεί ιδιόκτητη μόνιμη κατοικία στην Κύπρο ή έχει νοικιάσει χώρο διαμονής.
-Διατηρεί επιχείρηση στην Κύπρο ή είναι μισθωτός υπάλληλος στην Κύπρο από επιχείρηση που είναι εγγραμμένη φορολογικά στην Κύπρο. Αν η επιχείρηση του σταματήσει ή παύσει να είναι μισθωτός σε εταιρεία στο διάστημα του έτους τότε το φυσικό πρόσωπο παύει να θεωρείται αμέσως φορολογικός κάτοικος Κύπρου)

Φυσικό πρόσωπο μπορεί να γίνει φορολογικός κάτοικος Κύπρου και να μεταφέρει την φορολογική κατοικία του στην Κύπρο ώστε να απολαμβάνει τα φορολογικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η Κύπρος:
1) Εφόσον παραμένει στη Κύπρο για περισσότερο από 183 ημέρες σε ένα φορολογικό έτος
2) Εφόσον θεωρηθεί φορολογικός κάτοικος Κύπρου “60 ημερών”. Για να θεωρηθεί φορολογικός κάτοικος Κύπρου “60 ημερών” δεν θα πρέπει θεωρείται φορολογικός κάτοικος σε οποιοδήποτε άλλο κράτος και
1. Δεν θα πρέπει να διαμένει σε καμία άλλη χώρα για περίοδο που υπερβαίνει τις 183 ημέρες και δεν θεωρείται φορολογικός κάτοικος από κανένα άλλο κράτος
2. Θα πρέπει να παραμένει στη Κύπρο για 60 ημέρες, στο σχετικό φορολογικό έτος και
3. Να ασκεί οποιαδήποτε επιχείρηση / δραστηριότητα στη Κύπρο και/ή εργοδοτείται στη Κύπρο και/ή κατέχει θέση (π.χ. διευθυντής) σε πρόσωπο που έχει την φορολογική κατοικία του στην Κύπρο καθ’ οιονδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια του σχετικού φορολογικού έτους
4. Το φυσικό πρόσωπο να διατηρεί κατά το φορολογικό έτος μόνιμη κατοικία στην Κύπρο, η οποία είναι είτε ιδιοκτησία είτε ενοικιασμένη.

Με την αλλαγή φορολογικής κατοικίας στη Κύπρο πλέον μπορείτε να απολαύσετε μια σειρά πλεονεκτημάτων ως φυσικό πρόσωπο . Πιο αναλυτικά :

• Φορολογική απαλλαγή από μερίσματα και τόκους.
• Φορολογική απαλλαγή από τα κέρδη που προκύπτουν από πωλήσεις ,μετοχών ή άλλων τίτλων με την προϋπόθεση ότι τα περιουσιακά στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνουν ακίνητη περιουσία στην Κύπρο.
• 50% φορολογική απαλλαγή από τα εισοδήματα μισθωτού ο οποίος δεν θεωρείτο φορολογικός κάτοικος Κύπρου πριν από την εργοδότηση του στην Κύπρο. Η απαλλαγή αυτή ισχύει για 10 έτη σε περίπτωση που το εισόδημα ξεπερνά τις €100,000 ετησίως.
• Σε περίπτωση που τα εισοδήματα είναι κάτω από 100,000 η φορολογική απαλλαγή είναι 20% με ανώτατο ποσό τις €8,550 ανά έτος.
• 100% φοροαπαλλαγή για άτομα τους οποίους το εισόδημα προκύπτει για υπηρεσίες εκτός Κύπρου από εργοδότη μη-φορολογικό κάτοικο Κύπρου.
• Φορολογία 5% από εισοδήματα που προέκυψαν από συντάξεις ή ασφαλιστικά ταμεία μέσα από εργοδότηση στο εξωτερικό.
• 100% φοροαπαλλαγή σε ποσά που προέκυψαν από ασφάλειες ζωής ή υγείας.
• Καμία φορολογία σε ποσά που προέκυψαν από πωλήσεις ακίνητης περιουσίας στο εξωτερικό.
• Δεν εφαρμόζεται οποιοσδήποτε φόρος κληρονομιάς ή πλούτου.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία Localit Consulting για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις απορίες σας.
Τηλέφωνο: 6997324987, 0035722030859, Email: info@localitco.com
Ή μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατώντας εδώ και άμεσα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν μοχλό πίεσης και παρακίνησης στον οποιοδήποτε με σκοπό την αποφυγή των επιμέρους νόμων ανά κράτος, παρά μόνο συμβουλευτικά κείμενα – άρθρα για ενημέρωσή τους.
O συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου , οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί σύμφωνα με το σύνολο ή μέρους του περιεχομένου αυτού του κειμένου. Συνεπώς δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται στο θέμα ή τις πληροφορίες χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα και αρμόδια καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.

Βρείτε μας
Ελλάδα: Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Κύπρο: Λευκωσία
Δευτέρα - Παρασκευή: 09.00-17.00
Ακολοθήστε μας στα Social Media