Εταιρεία Συμμετοχών – Holding Company στην Κύπρο

Κυπριακή Μητρική Εταιρεία ή Εταιρεία Συµµετοχών (Holding Company) είναι µια εταιρεία που έχει συσταθεί στην Κύπρο και η οποία συµµετέχει μέσω της κατοχής µετοχών σε άλλες εταιρείες ανά τον κόσμο και την Ελλάδα.
Close-up of business document, pen and touchpads at workplace on background of office workers interacting

Η Κυπριακή Μητρική Συμμετοχική Εταιρεία – Holding Company πέρα από τη συµµετοχή της σε άλλες εταιρείες µπορεί να αναπτύσσει και διάφορες δραστηριότητες, όπως εµπορικές, κατασκευαστικές, χρηµατοοικονοµικές, και λοιπές χωρίς περιορισµούς.

Η Κυπριακή Μητρική Συμμετοχική Εταιρεία – Holding Company διασφαλίζει στους ιδιοκτήτες μείωση του ρίσκου ενώ μπορεί ταυτόχρονα να παρέχει την δυνατότητα ιδιοκτησίας και ελέγχου σε διάφορα εταιρικά σχήματα – εταιρείες. Η Κύπρος είναι ένας από τους πλέον ευνοϊκότερους προορισµούς για δηµιουργία µητρικών εταιρειών στην Ευρώπη.

Μάλιστα η χρήση µιας Κυπριακής Μητρικής -Συμμετοχικής Εταιρείας – Holding Company προσφέρει σηµαντικά οικονοµικά πλεονεκτήµατα στους επενδυτές ή επιχειρηµατίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα µέσω ελληνικών εταιρειών καθώς οι ελληνικές εταιρείες (θυγατρικές), των οποίων οι µετοχές κατέχονται από Κυπριακή Μητρική Συμμετοχική Εταιρεία – Holding Company µπορούν να διανέµουν μέρισμα – µερίσµατα στην Κυπριακή Μητρική Συμμετοχική – Holding Company εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της Κοινοτικής Οδηγίας περί Μητρικών-Θυγατρικών εταιρειών (EU Parent Subsidiary Directive), χωρίς να παρακρατείται φόρος στην Ελλάδα καθώς ο φόρος μερισμάτων στη Κυπριακή Δημοκρατία είναι 0 % . Επίσης η ίδια διαδικασία μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου στο οποίο υπάρχει επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η Κυπριακή Μητρική Συμμετοχική εταιρεία – Holding Company επίσης αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τον ιδιοκτήτη της καθώς του δίνεται η δυνατότητα να μπορεί να πουλήσει το ποσοστό συμμετοχής του σε μια εταιρεία στην οποία είναι μέτοχος μέσω Κυπριακής Μητρικής Συμμετοχικής εταιρείας – Holding Company, πουλώντας την ίδια την συμμετοχική εταιρεία με ελάχιστο κόστος και άμεσα.

Το φορολογικό σύστημα της Κύπρου, για τις κυπριακές εταιρείες δεν έχει παρακράτηση στα μερίσματα και ο φόρος μερισμάτων είναι 0% όπως επίσης δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου και στους τόκους επί των μερισμάτων που διανέμονται.

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει περισσότερες από 50 συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολόγησης με χώρες, μέσα από τις οποίες γίνεται διακριτός ο ρόλος αυτών των συμβάσεων για να αποφεύγεται η διπλή φορολόγηση.

Η Κυπριακή Μητρική Συμμετοχική εταιρεία – Holding Company μπορεί να είναι και ιδιοκτήτης ακίνητης περιουσίας ανά τον κόσμο. όπου μάλιστα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν υπάρχει φόρος για τα κέρδη από την πώληση των αξιών.

Για να μπορεί μια Κυπριακή Μητρική Συμμετοχική εταιρεία – Holding Company να θεωρείται φορολογικός κάτοικος Κύπρου και να επωφελείται των φορολογικών πλεονεκτημάτων που ορίζει ο νόμος θα πρέπει να πληροί κάποια κριτήρια, τα οποία εφαρμόζονται σύμφωνα με το αγγλοσαξονικό της νομικό δίκαιο που την διέπει.

Μια Κυπριακή Μητρική Συμμετοχική εταιρεία – Holding Company μπορεί να μπει μέτοχος σε μια ελληνική εταιρεία – νομικό πρόσωπο, τηρώντας τις κείμενες νομοθεσίες που ορίζει το ελληνικό φορολογικό σύστημα για να γίνει σωστά η διαδικασία και η ορθή λειτουργία της.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία Localit Consulting για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις απορίες σας.
Τηλέφωνο: 6997324987, 0035722030859, Email: info@localitco.com
Ή μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατώντας εδώ και άμεσα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν μοχλό πίεσης και παρακίνησης στον οποιοδήποτε με σκοπό την αποφυγή των επιμέρους νόμων ανά κράτος, παρά μόνο συμβουλευτικά κείμενα – άρθρα για ενημέρωσή τους.
O συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου , οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί σύμφωνα με το σύνολο ή μέρους του περιεχομένου αυτού του κειμένου. Συνεπώς δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται στο θέμα ή τις πληροφορίες χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα και αρμόδια καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.

Βρείτε μας
Ελλάδα: Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Κύπρο: Λευκωσία
Δευτέρα - Παρασκευή: 09.00-17.00
Ακολοθήστε μας στα Social Media