Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας

Τα τελευταία χρόνια η δημιουργία εταιρείας στη Κύπρο , για πολλούς επιχειρηματίες και φυσικά πρόσωπα – επενδυτές έχει ως σκοπό και στόχο την επένδυση σε ακίνητη περιουσία στο εξωτερικό και στην Ελλάδα.
Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας

Η συνήθης διαδικασία είναι η δημιουργία Κυπριακής εταιρείας με σκοπό την αγορά ακινήτου – ακίνητης ιδιοκτησίας εκτός Κυπριακής Δημοκρατίας είτε της αγοράς των εταιρικών μεριδίων υφιστάμενης εταιρείας που κατέχει ένα ή περισσότερα ακίνητα στο εξωτερικό.

Οι λόγοι αυτής της ενέργειας , δηλαδή της δημιουργίας κυπριακής εταιρείας για την αγορά ακινήτου είναι αρκετοί. Πιο αναλυτικά μέσα από αυτή την ενέργεια επιτυγχάνονται μερικά από τα παρακάτω :

1) 0% φορολόγηση στην υπεραξία από μελλοντική πώληση του ακινήτου μέσου της εταιρείας που δημιουργήθηκε στη Κύπρο και είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου ή των ακινήτων

2) 0% παρακράτηση φόρου από την διανομή των κερδών που προήλθαν από την πώληση του ακινήτου – ακινήτων και φυσικά 0% φορολόγηση στην επανεπένδυση των χρημάτων .

3) 0% φόρος μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων της κυπριακής εταιρείας σε τρίτο πρόσωπο ή εταιρεία στη Κύπρο . Συνεπώς αν μια εταιρεία στη Κύπρο κατέχει ένα ακίνητο εκτός Κύπρου μπορεί να μεταβιβάσει τα εταιρικά μερίδια της σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επιθυμεί, χωρίς καμία φορολογική επιβάρυνση. Συνεπώς έτσι επιτυγχάνεται και η ασφαλής μεταβίβαση του ακινήτου μέσω αυτής της διαδικασίας.

Η διαδικασία για την σωστή και νόμιμη διαδικασία διαφέρει από χώρα σε χώρα καθώς υπάρχει διαφορετικό νομοθετικό καθεστώς. Συνεπώς χρήσιμο είναι να βλέπουμε την κάθε περίπτωση ξεχωριστά και με ιδιαίτερη προσοχή και να ακολουθούμε την σωστή διαδικασία.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία Localit Consulting για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις απορίες σας.
Τηλέφωνο: 6997324987, 0035722030859, Email: info@localitco.com
Ή μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατώντας εδώ και άμεσα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν μοχλό πίεσης και παρακίνησης στον οποιοδήποτε με σκοπό την αποφυγή των επιμέρους νόμων ανά κράτος, παρά μόνο συμβουλευτικά κείμενα – άρθρα για ενημέρωσή τους.
O συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου , οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί σύμφωνα με το σύνολο ή μέρους του περιεχομένου αυτού του κειμένου. Συνεπώς δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται στο θέμα ή τις πληροφορίες χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα και αρμόδια καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.

Βρείτε μας
Ελλάδα: Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Κύπρο: Λευκωσία
Δευτέρα - Παρασκευή: 09.00-17.00
Ακολοθήστε μας στα Social Media