Μεταφορά Τόπου Διαμονής στην Κύπρο – «Cyprus Non Domicile regime»

Το καθεστώς μη κάτοικου Κύπρου όπου τόπος διαμονής φυσικού προσώπου βάσει της σχετικής Κυπριακής νομοθεσίας δεν θεωρείται η Κύπρος παρόλο που ενδεχομένως να έχει την φυσική κατοικία του και τον τόπο διαμονής του στην Κύπρο «Cyprus Non Domicile regime» στοχεύει να απαλλάξει τα φυσικά πρόσωπα από προσωπικούς φόρους και συγκεκριμένα από την Έκτακτη Εισφορά για Άμυνα.
Business person giving partnership agreement to coworker

Τα φυσικά πρόσωπα που επιλέγουν το καθεστώς αυτό θα πρέπει να δηλώσουν την Κύπρο ως φορολογητέα δικαιοδοσία τους και να λάβουν απαλλαγή από τους κυπριακούς προσωπικούς φόρους και συγκεκριμένα από την Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα η οποία επιβάλλεται στα:
• Εισοδήματα από ενοίκια (3% επί 75% επί του εισοδήματος από ενοίκια),
• Τόκους εισπρακτέους μη εμπορικής φύσεως (30%) και
• Μερίσματα εταιρειών (17%)
Η απαλλαγή ισχύει για 17 έτη από την ημερομηνία δήλωσης της Κύπρου ως φορολογητέας δικαιοδοσίας. Φυσικό πρόσωπο βάσει την Κυπριακή νομοθεσία λαμβάνει τις απαλλαγές αυτές εάν δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Κύπρου για τουλάχιστον 17 από τα 20 φορολογικά έτη που προηγούνται του φορολογικού έτους της σχετικής δήλωσης.
Η αλλαγή στην φορολογική νομοθεσία προβλέπει ότι φυσικά πρόσωπα τα οποία επιλέγουν ως χώρα μόνιμης διαμονής τους την Κύπρο και αποκτούν κυπριακό Αριθμό Φορολογικής Ταυτότητας απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου επί εισοδημάτων που απορρέουν από την επένδυση κεφαλαίου. Η απαλλαγή αφορά εισοδήματα τα οποία προέρχονται τόσο από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Η απαλλαγή αυτή αφορά φυσικά πρόσωπα τα οποία τα τελευταία 17 από τα 20 χρόνια δεν ήταν μόνιμοι κάτοικοι και επιλεγούν ως φορολογική τους κατοικία την Κυπριακή Δημοκρατία. Φυσικά πρόσωπα τα οποία επιλέγουν την Κύπρο ως φορολογική τους κατοικία με βάση την σχετική νομοθεσία θα δικαιούνται την πιο πάνω φοροαπαλλαγή για τα επόμενα 17 χρόνια από την ημερομηνία στην οποία έχουν επιλέξει την Κύπρο ως χώρα της συνήθους διαμονής τους και φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία Localit Consulting για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις απορίες σας.
Τηλέφωνο: 6997324987, 0035722030859, Email: info@localitco.com
Ή μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατώντας εδώ και άμεσα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν μοχλό πίεσης και παρακίνησης στον οποιοδήποτε με σκοπό την αποφυγή των επιμέρους νόμων ανά κράτος, παρά μόνο συμβουλευτικά κείμενα – άρθρα για ενημέρωσή τους.
O συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου , οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί σύμφωνα με το σύνολο ή μέρους του περιεχομένου αυτού του κειμένου. Συνεπώς δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται στο θέμα ή τις πληροφορίες χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα και αρμόδια καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.

Βρείτε μας
Ελλάδα: Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Κύπρο: Λευκωσία
Δευτέρα - Παρασκευή: 09.00-17.00
Ακολοθήστε μας στα Social Media