Συχνές Ερωτήσεις – FAQ

1. Γιατί στη Κύπρο και όχι σε κάποια άλλη χώρα ;

Η Κύπρος διαθέτει ένα από τα χαμηλότερα συστήματα φορολογίας τόσο για επιχειρήσεις όσο και για ιδιώτες . Το τραπεζικό της σύστημα είναι απολύτως υγιές ενώ η χώρα παρουσιάζει ισχυρή ανάπτυξη και προοπτικές.

2. Είναι η Κύπρος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης ;

Η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Το επίσημο νόμισμα είναι το Ευρώ.

3. Τι είδους Κυπριακή Εταιρεία χρειάζομαι;

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με μετοχές. (ΛΤΔ)
Μια Κυπριακή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Limited -Ltd) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς, παροχής υπηρεσιών, ηλεκτρονικά καταστήματα, εταιρείες τεχνολογίας και πληροφορικής, κατοχή ακίνητης περιουσίας, ναυτιλιακές υπηρεσίες, κατοχή πνευματικής ιδιοκτησίας.

4. Ποιο είναι το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο μιας Κυπριακής εταιρείας ;

Δεν υπάρχει κατώτατο ή ανώτατο μετοχικό κεφάλαιο σε μια Κυπριακή εταιρεία.

5. Χρειάζομαι κάποιον Κύπριο να είναι μέτοχος στην εταιρεία μου ;

Φυσικά και όχι.

6. Μπορώ να έχω περισσότερες από μια εταιρείες στο όνομα μου ;

Ναι , μπορείτε να έχετε όσες θέλετε.

7. Μπορώ να ιδρύσω εταιρεία στη Κύπρο χωρίς να επισκεφτώ την χώρα ;

Ναι. Η δημιουργία εταιρείας γίνεται εξ αποστάσεως χωρίς την φυσική σας παρουσία. Η νομική μας υπηρεσία αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες για εσάς.

8. Πόσο διαρκεί η διαδικασία ίδρυσης μιας εταιρείας στη Κύπρο ;

Από την πλευρά μας και μόλις μας έχετε αποστείλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα χρειαζόμαστε 7-8 εργάσιμες ημέρες για την έγκριση του ονόματος που θα επιλέξετε και την κατάθεση των απαιτούμενων εγγράφων στο αρμόδιο τμήμα.

9. Μπορώ να πληρώνομαι από τον τραπεζικό μου λογαριασμό σε άλλο νόμισμα εκτός Ευρώ;

Ναι μπορείτε να ανοίξετε ότι εταιρικό λογαριασμό επιθυμείτε.

10. Μπορεί μια κυπριακή εταιρεία να έχει τραπεζικό λογαριασμό σε ιντερνετικές τράπεζες ;

Ναι μπορεί.

11. Τι πληροφορίες και έγγραφα απαιτούνται για την ίδρυση εταιρείας στη Κύπρο ;

-Ταυτότητα με λατινικούς χαρακτήρες ή διαβατήριο σε ισχύ.

-Ενεργό λογαριασμό ΔΕΚΟ ( ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ή ΝΕΡΟ) στον οποίο θα αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας σας.

-Ποσοστό μετοχών – αριθμό μετοχών για διαθέτουν οι μέτοχοι.

-Περιγραφή του αντικείμενου δραστηριότητας της εταιρείας με σκοπό να δούμε ανα απαιτείται κάποια ειδική αδειοδότηση για την έναρξη της εταιρείας (πχ στοιχηματικές online υπηρεσίες)

-2 ή 3 εναλλακτικά ονόματα για το όνομα της εταιρείας σας.

-Ανάλογα την επιλογή τραπεζικού ιδρύματος για το άνοιγμα του εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού ίσως απαιτηθεί βιογραφικό σημείωμα των μετόχων και συστατική επιστολή από τράπεζα ή δικηγόρο.

12. Ποια είναι η διαδικασία ίδρυσης της Κυπριακής εταιρείας;

Η διαδικασία ίδρυσης χωρίζεται σε 2 στάδια.

Α.Διαδικασία έγκρισης ονόματος

Πρώτο στάδιο είναι η έγκριση του ονόματος που έχετε υποδείξει για την εταιρεία σας. Η διαδικασία έγκρισης διαρκεί από 2 έως 4 εργάσιμες ημέρες.

Β.Καταστατικό και υποβολή αίτησης ίδρυσης

Μετά την έγκριση του ονόματος ετοιμάζεται το καταστατικό της εταιρεία σύμφωνα με τη φύση της δραστηριότητας της εταιρείας και υπογράφεται από τους μετόχους. Με την υπογραφή και των εγγράφων διορισμού τ υποβάλλεται ηλεκτρονικά η αίτηση ίδρυσης εταιρείας στον έφορο Εταιρειών Κύπρου.

Με την έγκριση της εταιρείας από τον Έφορο Εταιρειών Κύπρου ακολουθούν οι αιτήσεις στην εφορία για απόκτηση Κυπριακού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

13. Τι έγγραφα παραδίδονται στους μετόχους μετά την ίδρυση της Κυπριακής εταιρείας;

Μετά την ίδρυση της εταιρείας σας στη Κύπρο σας παραδίδουμε τα παρακάτω έγγραφα:

  • Πιστοποιητικό εγγραφής της εταιρείας

  • Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό της εταιρείας

  • Πιστοποιητικό ορισμού γραμματέα και διευθυντή της εταιρείας

  • Διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της εταιρείας

  • Πιστοποιητικό μετοχών

14. Ποια πρέπει να είναι η δομή μιας Κυπριακής εταιρείας ;

Μέτοχοι
Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης πρέπει να έχουν τουλάχιστον έναν μέτοχο και δεν μπορούν να έχουν περισσότερους από πενήντα (50).

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου (Διευθυντής/ Γραμματέας)
Η εταιρεία θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 1 διοικητικό σύμβουλο. Οι διοικητικοί σύμβουλοί πρέπει να είναι 18 ετών και άνω.

Εγγεγραμμένο Γραφείο
Η εταιρεία πρέπει να διατηρεί εγγεγραμμένο γραφείο στη Κυπριακή Δημοκρατία , με φυσικό υποστατικό και δεν μπορεί να είναι ταχυδρομική θυρίδα. Στη διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου αποστέλλεται όλη η αλληλογραφία , οι ενημερώσεις , οι κοινοποιήσεις από το τμήμα εφόρου εταιρειών και από την τράπεζα. Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες στην αντίστοιχη ενότητα στην ιστοσελίδα μας Μίσθωση – ενοικίαση έδρας – επαγγελματική εγκατάσταση για την εταιρεία σας στη Κύπρο

15. Ποιες λοιπές ενέργειες εκτελούνται κατόπιν της εγγραφής και ίδρυσης της εταιρείας στη Κύπρο ;

Η εταιρεία έχει υποχρέωση εντός ενός μήνα από την ίδρυση της να εγγραφεί στην εφορία και να εκδοθεί το ΑΦΜ της . Επίσης εντός ενός μήνα να εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

16. Ποια είναι η διαδικασία ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού στη Κύπρο και πόσο καιρό απαιτείται ;

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει σε συνεργασία μαζί σας να συμπληρώσει τις αιτήσεις που απαιτούνται για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού και στην συνέχεια αποστέλλονται προς υπογραφή από τους μετόχους. Στην συνέχεια , από την στιγμή της υπογραφής , τα έγγραφα αποστέλλονται στην τράπεζα η οποία τα επεξεργάζεται και ορίζεται η τηλεδιάσκεψη για το άνοιγμα του τραπεζικού λογαριασμού. Η διαδικασία από την πλευρά μας υπολογίζεται στις 3 εργάσιμες ημέρες. ΔΕΝ απαιτείται φυσική παρουσία σας στη Κύπρο για το άνοιγμα του τραπεζικού εταιρικού λογαριασμού.

17. Ποια λογιστικά πρότυπα ακολουθούνται στη Κύπρο ;

Στην Κύπρο ακολουθούνται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (International Financial Reporting Standards – IFRS) όπως και στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

18. Τι συμπεριλαμβάνεται στην αμοιβή της εταιρείας μας ;

Στην αμοιβή μας περιλαμβάνονται τα πάντα καθώς από την αρχή έχετε ενημερωθεί για όλα τα κοστολόγια αναλυτικά χωρίς να υπάρχουν κρυφές χρεώσεις και μελλοντικά κοστολόγια. Από την αρχή είναι όλα ξεκαθαρισμένα και υπολογισμένα σύμφωνα με τα δεδομένα που μας έχετε παρουσιάσει για τις ανάγκες της εταιρείας σας.

Επίσης η εταιρεία μας προσφέρει την συμβουλευτική και την καθοδήγηση για την σωστή διαδικασία ανοίγματος και ίδρυσης της εταιρείας σας τόσο στο πριν όσο και στο μετά κατά την διαδικασία λειτουργίας της.

Εφόσον είστε ευχαριστημένοι από την συνεργασία μας , παραμένουμε στο πλευρό σας σε βάθος χρόνου με σκοπό την ανάπτυξη της εταιρείας σας . Δεν είμαστε της φιλοσοφίας να αγνοούμε τις κλήσεις σας και τα αιτήματα σας καθώς δεν είμαστε διεκπεραιωτές αλλά σύμβουλοι.

19. Προσφέρεται λύσεις για την έδρα της κυπριακής εταιρείας ;

Η εταιρεία μας διαθέτει ιδιόκτητους χώρους για να στεγάσετε τα όνειρα σας και την εταιρεία σας. Με πραγματικό μισθωτήριο συμβόλαιο και την χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Στόχος και σκοπός μας είναι η ανάπτυξη της εταιρείας σας για πολλά χρόνια χωρίς προβλήματα.

20. Προσφέρεται λογιστικές , νομικές και λοιπές υπηρεσίες προς την εταιρεία μου ;

Η Localit Consulting διαθέτει ένα άρτια εξειδικευμένο και καταρτισμένο δίκτυο συνεργατών σε Κύπρο και Ελλάδα προσφέροντας σας λύσεις για τις λογιστικές και νομικές υπηρεσίες σας. Επίσης διαθέτουμε εσωτερικό τμήμα για να συζητήσουμε την προοπτική υποβολής σε κάποιο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα επιδότησης για την εταιρεία σας.

Η εταιρεία μας δεν προσφέρει λύσεις μόνο πριν ,αλλά το βασικό και μετά την ίδρυση της εταιρείας σας .Αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε ευχαριστημένους πελάτες ανά τον κόσμο.

21. Μπορώ να γίνω φορολογικό κάτοικος Κύπρου ;

Ναι μπορείτε αν πληρείτε τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις. Η Localit Consulting θα σας συμβουλεύσει αν μπορείτε με ασφάλεια να αλλάξετε φορολογική κατοικία ανάλογα με τα δεδομένα σας.

22. Μπορώ να εκδώσω άδεια παραμονής – yellow slip στη Κύπρο ;

Ναι μπορείτε αν πληρείτε τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις.

23. Η Κυπριακή Δημοκρατία προσφέρει προγράμματα επιδοτήσεων για τις εταιρείες ;

Ναι. Η Localit Consulting σας ενημερώνει για οτιδήποτε σχετικό σας ενδιαφέρει εφόσον υπάρχει διαθέσιμο επιδοτούμενο πρόγραμμα εκείνη την χρονική στιγμή.

24. Ποιοι είναι οι συντελεστές ΦΠΑ στη Κύπρο ;

Ο βασικός συντελεστής φπα στη χώρα είναι το 19%.

Εφόσον μια εταιρεία διεξάγει ενδοκοινοτικές συναλλαγές εντός Ευρωπαικής Ένωσης (καθεστώς VIES) και εφόσον και οι 2 εταιρείες ειναι εγγεγραμμένες σε αυτό το καθεστώς δεν υπάρχει ΦΠΑ.

Οι λοιποί συντελεστές φπα είναι ( ανάλογα την φύση και δραστηριότητα του επαγγέλματος )

Μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ 0% , Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 9%, Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 5%, Εξαιρέσεις

25. Μπορώ να γίνω υπάλληλος στην εταιρεία μου στη Κύπρο ;

Ναι μπορείτε αν το επιθυμείτε για προσωπικούς λόγους. Εφόσον γίνει αυτό η εταιρεία εγγράφεται στις κοινωνικές ασφαλίσεις για την καταβολή των κοινωνικών ασφαλίσεων της μισθωτής εργασίας. Έως του ποσού των 19.500 ευρώ ετησίως για μισθωτή εργασία το ποσό είναι αφορολόγητο. Έχετε όμως υποχρέωση να το δηλώσετε στην φορολογική σας ατομική δήλωση ανάλογα το που βρίσκεται η φορολογική σας κατοικία και να πληρώσετε , αν υπάρχει τον αναλογούν φόρο. Η εταιρεία μας ανάλογα την κάθε περίπτωση η οποία είναι διαφορετική σας συμβουλεύει για τα αναλυτικά οικονομικά δεδομένα της κάθε ενέργειας σας.

26. Τι φόρο θα πληρώσω για τα κέρδη μου από την εταιρεία μου στη Κύπρο;

Τα φορολογητέα κέρδη για όλες τις κυπριακές εταιρείες φορολογούνται με 12,5% ανεξαρτήτου ποσού τζίρου και κερδοφορίας. Επίσης ο φόρος μερισμάτων είναι 0% ( διανομή κερδών από την εταιρεία στον/ στους μετόχους) . Επίσης δεν υπάρχει προκαταβολή φόρου για την επόμενη χρονιά.

27. Σε ποιο νόμισμα πληρώνω τους φόρους μου ;

Πληρώνεται σε Ευρώ.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία Localit Consulting για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις απορίες σας.
Τηλέφωνο: 6997324987, 0035722030859, Email: info@localitco.com
Ή μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατώντας εδώ και άμεσα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν μοχλό πίεσης και παρακίνησης στον οποιοδήποτε με σκοπό την αποφυγή των επιμέρους νόμων ανά κράτος, παρά μόνο συμβουλευτικά κείμενα – άρθρα για ενημέρωσή τους. O συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου , οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί σύμφωνα με το σύνολο ή μέρους του περιεχομένου αυτού του κειμένου. Συνεπώς δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται στο θέμα ή τις πληροφορίες χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα και αρμόδια καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.

Βρείτε μας
Ελλάδα: Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Κύπρο: Λευκωσία
Δευτέρα - Παρασκευή: 09.00-17.00
Ακολοθήστε μας στα Social Media