Ναυτιλιακή Εταιρεία στην Κύπρο

Η Κύπρος είναι το μόνο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο έχει εγκεκριμένο Φορολογικό πλαίσιο (Tonnage Tax basis) για σκοπούς εμπορικής ναυτιλίας. Ο νόμος Περί Εμπορικής Ναυτιλίας, Ν44(Ι)/2010, ψηφίστηκε από τη βουλή των αντιπροσώπων και τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2010.
Ναυτιλιακή Εταιρεία στην Κύπρο

Αυτό αποτελεί και ένα βασικό πλεονέκτημα για την Κύπρο στο παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη καθώς έχει καταφέρει να διαδραματίσει εξέχοντα και πρωταγωνιστικό ρόλο ως ναυτιλιακό και διαχειριστικό κέντρο μέσω επίσης και της ενίσχυσης των ναυτιλιακών υποδομών και του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος αλλά και του ελκυστικού και άκρως ανταγωνιστικού ρυθμιστικού πλαισίου εγγραφής σκαφών αλλά και της διατήρησης του φόρου χωρητικότητας. Παράλληλα η Κύπρος και το φορολογικό της σύστημα για την ναυτιλία είναι σχεδιασμένο με βάση τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης µε τις κατευθυντήριες οδηγίες του Οργανισµού για τη Συνεργασία και Ανάπτυξη (OECD) κατά των οποιονδήποτε επιζήµιων φορολογικών πρακτικών.
Το κυπριακό νηολόγιο είναι σήµερα ένα από τα µεγαλύτερα στην ΕΕ και το δέκατο µεγαλύτερο παγκοσµίως. Επιπλέον, η Κύπρος είναι το τρίτο µεγαλύτερο κέντρο διαχείρισης πλοίων στην ΕΕ.
Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) το 2004 δηµιούργησε νέες προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη στον τοµέα της ναυτιλίας. Το Κυπριακό Μητρώο Εµπορικής Ναυτιλίας είναι ένα από τα δύο “Ανοικτά Μητρώα» εντός της ΕΕ και εκτιµάται ότι αποτελεί το 15% του εµπορικού “στόλου” της ΕΕ. Η Κύπρος έχει καθιερωµένη ναυτιλιακή υποδοµή που περιλαµβάνει το ναυτιλιακό δικαστήριο, το ναυτικό εµπορικό επιµελητήριο και νηογνώµονα. Έχει επίσης ένα εξειδικευµένο τµήµα, το Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας, το οποίο λειτουργεί στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων και προσφέρει υψηλής αξίας υπηρεσίες για τη ναυτιλιακή βιοµηχανία.
Η Κυπριακή φορολογική νοµοθεσία προσφέρει την πλήρη φορολογική απαλλαγή όλων των κερδών και µερισµάτων σε όλα τα επίπεδα της διανοµής που προκύπτουν από τις επιλέξιµες ναυτιλιακές δραστηριότητες
Στις 29 Απριλίου 2010, το Κυπριακό Κοινοβούλιο θέσπισε τη νέα ναυτιλιακή νοµοθεσία.
Η νέα νοµοθεσία περί Εµπορικής Ναυτιλίας, η οποία εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2010, έχει επεκτείνει σηµαντικά το πεδίο εφαρµογής του καθεστώτος Φόρου Χωρητικότητας.
Βάσει της νέας νοµοθεσίας, επιλέξιµες ναυτιλιακές δραστηριότητες απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήµατος. Ο φόρος χωρητικότητας βάσει της καθαρής χωρητικότητας των σκαφών επιβάλλεται αντί του φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων για τα πραγµατικά κέρδη. Οι εταιρείες µε επιλέξιµες δραστηριότητες συµµορφώνονται σε σχέση µε όλες τους τις υποχρεώσεις στο Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας και όχι µε τις Φορολογικές Αρχές.
Είναι δυνατόν, και πολλές φορές φυσικό, για τους πλοιοκτήτες, ναυλωτές και διαχειριστές σκαφών να επενδύσουν τα πλεονάζοντα κεφάλαια και να έχουν εισοδήµατα από µη ναυτιλιακές δραστηριότητες. Τα εισοδήµατα αυτά, που δεν υπόκειται στο Φόρο Χωρητικότητας, αλλά υπόκεινται στο εταιρικό φόρο µε τον κανονικό συντελεστή του 12,5%, το χαµηλότερο ποσοστό φόρου εταιρειών στην ΕΕ. Στη περίπτωση που υπάρχουν µικτά εισοδήµατα από ναυτιλιακές εργασίες και µη (Φόρος Χωρητικότητας και Εταιρικός Φόρος), πρέπει να τηρούνται ξεχωριστά βιβλία.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία Localit Consulting για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις απορίες σας.
Τηλέφωνο: 6997324987, 0035722030859, Email: info@localitco.com
Ή μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατώντας εδώ και άμεσα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν μοχλό πίεσης και παρακίνησης στον οποιοδήποτε με σκοπό την αποφυγή των επιμέρους νόμων ανά κράτος, παρά μόνο συμβουλευτικά κείμενα – άρθρα για ενημέρωσή τους.
O συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου , οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί σύμφωνα με το σύνολο ή μέρους του περιεχομένου αυτού του κειμένου. Συνεπώς δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται στο θέμα ή τις πληροφορίες χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα και αρμόδια καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.

Βρείτε μας
Ελλάδα: Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Κύπρο: Λευκωσία
Δευτέρα - Παρασκευή: 09.00-17.00
Ακολοθήστε μας στα Social Media