Φορολογική Κατοικία

Η έννοια του παγκόσμιου εισοδήματος.

Τα τελευταία χρόνια έχουν διατυπωθεί αρκετές απορίες σχετικά με την έννοια του παγκοσμίου εισοδήματος ενός φυσικού προσώπου και την έννοια της φορολογικής του κατοικίας. Σε αρκετές περιπτώσεις, βλέποντας παραδείγματα, πολλοί φορολογικοί κάτοικοι που έχουν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, προσπάθησαν να την μεταφέρουν σε χώρες με πολύ σημαντικά οικονομικά οφέλη και πλεονεκτήματα για αυτούς.

Με το όρο φορολογική κατοικία, ορίζεται ο τόπος – μόνιμη εγκατάσταση – συνήθης διαμονή όπου ο φορολογούμενος έχει. Για την Ελλάδα ως συνήθης διαμονή ορίζεται αν η διαμονή υπερβαίνει τις 183 ημέρες συνολικά το ημερολογιακό έτος. Εκεί θεωρείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ότι είναι τα ζωτικά του και οικονομικά του συμφέροντα, εκτός και αν ο φορολογούμενος αποδείξει το αντίθετο.

Ένα φυσικό πρόσωπο, το οποίο δεν είναι κάτοικος Ελλάδος, ούτε έχει την συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, φορολογείται μόνο για το εισόδημα του που προκύπτει από την Ελλάδα π.χ. φόρος μισθώματος από ενοικίαση κατοικίας. Το λοιπό σύνολο των εισοδημάτων του, εφόσον το παγκόσμιο του εισόδημα – φορολογική του κατοικία είναι εκτός Ελλάδος, θα φορολογηθεί εκεί όπου ανήκει.

Ο ορισμός της φορολογικής κατοικίας ορίζεται και κρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρων του Αστικού Κώδικα, όπου ορίζεται και προβλέπεται ότι το πρόσωπο έχει ως κατοικία τον τόπο της κύριας και μόνιμης εγκατάστασης. Το κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να έχει μόνο μια φορολογική κατοικία.

Το φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να αιτηθεί την αλλαγή φορολογικής κατοικίας και να μεταφερθεί στην συνέχεια στην Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού, μπορεί να υποβάλλει το αργότερο έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτο δεκαημέρου του μήνα Μαρτίου του φορολογικού έτους. Η υποβολή της αίτησης γίνεται στην Δ.Ο.Υ που ανήκει ο φορολογούμενος. Υποβάλλει την αίτηση με το έντυπο Μ10 με συνημμένα τα έγγραφα που απαιτούνται καθώς και τα λοιπά έντυπα και τις υπεύθυνες δηλώσεις που ορίζει η κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση που δεν έχει τα δικαιολογητικά, ο φορολογούμενος οφείλει να τα προσκομίσει, από την στιγμή που έχει γίνει η αίτηση έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαημέρου του μήνα Σεπτεμβρίου, του φορολογικού έτους έτος που έπεται του φορολογικού έτους αναχώρησης.

Το φυσικό πρόσωπο χρειάζεται να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας
2. Φορολογική δήλωση που έχει υποβληθεί στην αλλοδαπή
3. Σύμβαση εργασίας με εργοδότη

Η εφορία πρέπει εντός 2 μηνών να απαντήσει στο αίτημα φορολογικής κατοικίας του αιτούντος προσώπου.

Υπάρχουν φυσικά πολλές περιπτώσεις και προϋποθέσεις κατά τις οποίες ένα αίτημα μπορεί να απορριφθεί. Αυτός είναι και ο λόγος όπου πρέπει το φυσικό πρόσωπο να συμβουλευτεί τους ειδικούς για να έχει μια σωστή και τεκμηριωμένη προσέγγιση του θέματος και πριν γίνει το οποιοδήποτε αίτημα να υπάρχει ένα πλήρης και τεκμηριωμένος φάκελος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία Localit Consulting για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις απορίες σας.

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο : 1. 6997324987 2. 0035722030859

Email: info@localitco.com

Ή μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατώντας εδώ και άμεσα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν μοχλό πίεσης και παρακίνησης στον οποιοδήποτε με σκοπό την αποφυγή των επιμέρους νόμων ανά κράτος, παρά μόνο συμβουλευτικά κείμενα – άρθρα για ενημέρωσή τους.
O συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου , οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί σύμφωνα με το σύνολο ή μέρους του περιεχομένου αυτού του κειμένου. Συνεπώς δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται στο θέμα ή τις πληροφορίες χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα και αρμόδια καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.

Βρείτε μας
Ελλάδα: Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Κύπρο: Λευκωσία
Δευτέρα - Παρασκευή: 09.00-17.00
Ακολοθήστε μας στα Social Media