Σύσταση Εταιρείας στην Κύπρο

Η εταιρεία Localit Consulting παρέχει στους πελάτες της τη δυνατότητα επέκτασης των δραστηριοτήτων τους στη χώρα της Κύπρου, στηρίζοντάς τους οργανωτικά και φορολογικά σε κάθε τους προσπάθεια και σε κάθε βήμα ανάπτυξης και προόδου των επιχειρηματικών τους βημάτων.

Επενδυτές που επιλέγουν την Κύπρο για αυτό το σκοπό, απολαμβάνουν έναν από τους χαμηλότερους εταιρικούς φορολογικούς συντελεστές στην Ε.Ε., αρκετές φοροαπαλλαγές, φιλικό επενδυτικό και επιχειρηματικό περιβάλλον και υψηλού μορφωτικού επιπέδου επαγγελματικό προσωπικό.

Η χώρα της Κύπρου προσφέρει μια σειρά πλεονεκτημάτων για την σύσταση εταιρείας στην Κύπρο όπως είναι η μείωση των φορολογικών συντελεστών, παγκόσμιο προφίλ, δυνατότητα εξωστρέφειας, χαμηλό κόστος λογιστικής παρακολούθησης, εύκολη διαχείριση της εταιρείας, μειωμένος επιχειρηματικός κίνδυνος.

Η χρήση των Κυπριακών ΕΠΕ – LTD στην Ελλάδα τις κάνει ιδανικές για:

 • Εισαγωγές – Εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών εντός & εκτός Ε.Ε.
 • Παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών.
 • Επενδυτικές εταιρίες – Ναυτιλιακά.
 • Εταιρεία πληροφορικής- Διαφημιστική Εταιρεία.
 • Ιδιοκτησία και εκμετάλλευση πνευματικών δικαιωμάτων / εμπορικών σημάτων.
 • Εταιρίες Συμμετοχών (Holding Companies) – Απαλλαγή φορολογίας στην Κύπρο για εισπραττόμενα μερίσματα από το εξωτερικό.
 • Αγορά και κατοχή ακίνητου στο όνομα της Κυπριακής εταιρείας (χωρίς πόθεν έσχες και υψηλή φορολογία).

Πλεονεκτήματα Χώρας

Με τη χρήση Κυπριακών εταιρειών ο επιχειρηματίας έχει τα εξής σημαντικά πλεονεκτήματα:

 • Χαμηλό φορολογικό συντελεστή στα κέρδη (12,5%)
 • Δεν υπάρχει φόρος μερίσματος (0%)
 • Τα τιμολόγια που εκδίδουν Κυπριακές Εταιρίες αναγνωρίζονται κανονικά σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. , καθώς είναι μέλος της Ε.Ε.
 • Δεν υπάρχουν ασφαλιστικές εισφορές στους μετόχους
 • Οι εταιρίες της ΔΕΝ είναι offshore (από τη στιγμή που είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
 • Χαμηλό κόστος λογιστικής παρακολούθησης της εταιρείας
 • Απόκτηση ενός παγκόσμιου επιχειρηματικού προφίλ

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται πάντα μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας και της εχεμύθειας, με ευθύνη και σεβασμό προς το εμπορικό δίκαιο και την Ευρωπαϊκή φορολογική νομοθεσία, χωρίς να απαιτείται η παρουσία σας στην Κύπρο.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την λογιστική σας υποστήριξη στην Κύπρο, ακόμα και αν έχετε κάνει σε άλλη εταιρεία την ίδρυσή της και δεν έχετε ομαλή συνεργασία για την λογιστική σας υποστήριξη, εφόσον πρώτα ελέγξουμε εκτενώς την εταιρεία σας και δεν υπάρχουν προβλήματα με αυτήν.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία Localit Consulting για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις απορίες σας.

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο : 1. 6997324987 2. 0035722030859

Email: info@localitco.com

Ή μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατώντας εδώ και άμεσα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν μοχλό πίεσης και παρακίνησης στον οποιοδήποτε με σκοπό την αποφυγή των επιμέρους νόμων ανά κράτος, παρά μόνο συμβουλευτικά κείμενα – άρθρα για ενημέρωσή τους.

O συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου , οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί σύμφωνα με το σύνολο ή μέρους του περιεχομένου αυτού του κειμένου. Συνεπώς δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται στο θέμα ή τις πληροφορίες χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα και αρμόδια καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.

Βρείτε μας
Ελλάδα: Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Κύπρο: Λευκωσία
Δευτέρα - Παρασκευή: 09.00-17.00
Ακολοθήστε μας στα Social Media