Ίδρυση Εταιρείας στην Κύπρο

H εταιρεία Localit Consulting παρέχει στους πελάτες της τη δυνατότητα επέκτασης των δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο, παρέχοντάς τους την δυνατότητα να έχουν συμβουλευτική και λογιστική παρακολούθηση και οργάνωση της εταιρείας τους.

Η Κύπρος προσφέρει μια σειρά πλεονεκτημάτων για την σύσταση – ίδρυση εταιρείας όπως είναι ο χαμηλός φορολογικός συντελεστής, παγκόσμιο προφίλ με δυνατότητα εξωστρέφειας, χαμηλό κόστος λογιστικής παρακολούθησης, εύκολη διαχείριση της εταιρείας, μειωμένο επιχειρηματικό κίνδυνο, χαμηλό μετοχικό κεφάλαιο καθώς και σταθερό τραπεζικό σύστημα.

Η διαδικασία σύστασης – ίδρυσης μιας ΕΠΕ (LTD) στην Κύπρο είναι ιδανική για το σύνολο όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων όπως επενδυτικές εταιρείες, ναυτιλιακές εταιρείες, εταιρείες με παροχή υπηρεσιών, ηλεκτρονικά καταστήματα, συμμετοχικές εταιρείες – εταιρείες συμμετοχών (holding companies), εισαγωγές – εξαγωγές εκτός και εντός Ε.Ε.

Φορολογικοί Συντελεστές

Τα σημαντικότερα σημεία για το φορολογικό και νομικό πλαίσιο στην Κύπρο είναι:
1. Η Κύπρος είναι μέλος της Ε.Ε , άρα η εταιρεία θεωρείται Ευρωπαϊκή και ΟΧΙ offshore.
2. Δεν υπάρχουν ασφαλιστικές εισφορές για τους μετόχους.
3. Τα τιμολόγια που εκδίδουν Κυπριακές εταιρείες αναγνωρίζονται κανονικά σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. και δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ λόγω ενδοκοινοτικών συναλλαγών με χώρες – κράτη μέλη της Ε.Ε. (VIES).
4. Η φορολογία των εταιρικών κερδών είναι 12.5%.
5. Δεν υπάρχει φορολογία μερίσματος των διανεμόμενων κερδών.
6. Υπάρχουν μεγάλα ετήσια ποσοστά αποσβέσεων.
7. Υπάρχουν 50 συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας υπογεγραμμένες μεταξύ άλλων χώρων.

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται πάντα μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας και της εχεμύθειας, με ευθύνη και σεβασμό προς το εμπορικό δίκαιο και την Ευρωπαϊκή φορολογική νομοθεσία, χωρίς να απαιτείται η παρουσία σας στην Κύπρο.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την λογιστική σας υποστήριξη στην Κύπρο, ακόμα και αν έχετε κάνει σε άλλη εταιρεία την ίδρυσή της και δεν έχετε ομαλή συνεργασία για την λογιστική σας υποστήριξη, εφόσον πρώτα ελέγξουμε εκτενώς την εταιρεία σας και δεν υπάρχουν προβλήματα με αυτήν.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία Localit Consulting για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις απορίες σας.

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο : 1. 6997324987 2. 0035722030859

Email: info@localitco.com

Ή μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατώντας εδώ και άμεσα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν μοχλό πίεσης και παρακίνησης στον οποιοδήποτε με σκοπό την αποφυγή των επιμέρους νόμων ανά κράτος, παρά μόνο συμβουλευτικά κείμενα – άρθρα για ενημέρωσή τους.

O συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου , οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί σύμφωνα με το σύνολο ή μέρους του περιεχομένου αυτού του κειμένου. Συνεπώς δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται στο θέμα ή τις πληροφορίες χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα και αρμόδια καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.

Βρείτε μας
Ελλάδα: Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Κύπρο: Λευκωσία
Δευτέρα - Παρασκευή: 09.00-17.00
Ακολοθήστε μας στα Social Media